Diploma ob 30 letnici samostojnosti

Zveza radioamaterjev Slovenije (ZRS) je z izdajo posebne diplome obeležila 30. letnico osamosvojitve Slovenije. Za osvojitev diplome so se lahko potegovale vse radioamaterske postaje, S5 in tudi tuji radioamaterji . Aktivnosti za osvojitev diplome so potekale od 26. 6. 2021 do 31. 12. 2021.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) je ZRS ob tej priliki dodelila možnost uporabe posebnih klicnih znakov za vse osebne radijske postaje in sicer se je v obstoječi znak izza obeh številk dodala številka *30*. Veljavnost uporabe teh znakov je bila od 26. 6. 2021 do 31. 12. 2021. Znake so lahko uporabljali vsi osebni radioamaterji z veljavnim radijskim dovoljenje pod pogoji le tega. Radioklubi so morali v skladu z veljavnim predpisom na AKOS posebej zaprositi za izdajo posebnega namenskega znaka za uporabo v omenjenem času.

Za neposredno izvedbo aktivnosti izdaje diplome je poskrbel Slovenia Contest Club. Za ta namen je bila vzpostavljena javna baza podatkov, kamor so se sproti uvažali podatki o zvezah iz S5 dnevnikov. Nekateri radioamaterji so pridno tekoče pošiljali svoje dnevnike, za kar jim gre vsa pohvala, to je bilo v pomoč predvsem tujim amaterjev, ki so lahko neposredno preverjali koliko QSO s S5 postajami že imajo.

Z namenom, da bi baza podatkov vsebovala čim več podatkov o zvezah, so bili v bazo uvoženi tudi vsi javni dnevniki s tekmovanj, ki so nam jih za ta namen odstopili organizatorji tekmovanj. Tako baza poleg neposredno poslanih dnevnikov vsebuje tudi podatke o zvezah iz S5 dnevnikov iz CQWW, CQWW RTTY, CQWW DIGI, vseh S5 VHF tekmovanj, EUHFC, KVP in drugih.

Ob zaključku akcije se je tako v on-line bazi podatkov nabralo skupaj 617.160 QSO iz dnevnikov cca 300 različnih S5 postaj.

Osvojene diplome – S5 radioamaterske postaje
Pogoji za osvojitev diplome za S5 postaje so bili naslednji:

  • za osvojitev diplome so morali slovenski radioamaterji zbrati 1991 točk z zvezami s slovenskimi radioamaterskimi postajami v času od 26.6.2021 do 31.12.2021
  • zveze s slovenskimi postajami, ki so uporabljale poseben klicni znak štejejo 30 točk, zveze z rednimi slovenskimi znaki pa 10 točk

V skladu s pogoji je diplomo osvojilo skupaj 52 spodaj navedenih S5 postaj. Navedene postaje prejmejo tiskano diplomo izdano na matični klicni znak ne glede kateri znak se je uporabljal.

S50A, S50R, S50XX, S51AD, S51D, S51DD, S51DI, S51NM, S51RU, S51TA, S51TX, S52BO, S52D, S52F, S52KK, S52ON, S52W, S52WW, S53F, S53FO, S53M, S53MJ, S53O, S53V, S53XX, S54ZGA, S55DX, S55G, S55HS, S55KA, S55OO, S55X, S56B, S56ECR, S56VRH, S57AV, S57DX, S57EN, S57HPW, S57IPA, S57NRC, S57S, S57SR, S57XZ, S57ZT, S58M, S58MU, S58N, S59ABC, S59ACP, S59DPG, S59FOP, S59GCD

Poleg navedenih S5 postaj je iz baze podatkov razvidno, da je še najmanj 12 S5 postaj, ki so glede na podatke iz ostalih dnevnikov dosegle ustrezno število točk za osvojitev diplome, vendar za diplomo (še) niso zaprosili. Gre za sledeče postaje: S50C, S50K, S51WC, S52C, S52IT, S52ZW, S53BB, S53MM, S54O, S57C, S57LM, S59A

Osvojene diplome – ostale radioamaterske postaje
Pogoji za osvojitev diplome za tuje radioamaterje so bili naslednji:

  • najmanj 30 zvez s slovenskimi radioamaterskimi postajami v času od 26.6.2021 do 31.12.2021
  • najmanj 10 zvez je bilo potrebno s posebnimi S530 znaki

V skladu s pogoji je do sedaj diplomo osvojilo skupaj 110 tujih radioamaterskih postaj, katerim se je sproti izdajala diploma v elektronski (PDF) obliki. Seznam prejemnikov diplom je dosegljiv tukaj.

V času aktivnosti obeleževanja 30. letnice osamosvojitve Slovenije sicer ni bilo zaznati pričakovane večje aktivnosti S5 postaj, še zlasti ni bilo pričakovano število posebnih znakov. Kljub temu je bil namen akcije dosežen.

Za uspešen zaključek akcije je potrebno še natisniti in razposlati osvojene diplome.

73 Robi, S57AW

Choose language »