Pregled izdanih S5 klicnih znakov

Razvid izdanih S5 klicnih znakov in njihove veljavnosti vodi pristojen organ – AKOS.